ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 -4 กรกฎาคม 2564