กำหนดการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนประสงค์รับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนประสงค์รับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานตำแหน่งเลขที่ ๗๕๘ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น

.Link การสอบสัมภาษณ์

ttps://us02web.zoom.us/j/2483436699…

Meeting ID: 248 343 6699

Passcode: 053203675

*กรูณาตั้งชื่อ และลำดับดับให้ตรง ก่อน เข้าสัมภาษณ์